• Sinagoga din Fabric
  • Sinagoga din Fabric, cunoscută și sub denumirea de Sinagoga Nouă sau Sinagoga Maură, a fost construită între anii 1895 și 1899, în stil neomaur, prezentând și elemente specifice stilului neorenascentist italian.

    Construcția a fost realizată după proiectul arhitectului maghiar Lipót Baumhorn. Este o clădire în plan pătrat, cu numeroase turnuri și cupole. Impresionantă este cupola centrală, prevăzută cu 8 rozete și racordată la zidurile exterioare prin arce semicirculare adânci. În interior se află o orgă construită de Leopold Wegenstein.

    Sinagoga a fost inaugurată la data de 3 septembrie 1899. A aparținut comunității evreilor spanioli din Fabric.

    Având în vedere scăderea numărului de evrei prin plecarea acestora în Israel după cel de-al doilea război mondial, Sinagoga din Fabric a fost închisă în anul 1985.

    În anul 2009, Comunitatea Evreilor din Timișoara a cedat clădirea sinagogii Teatrului Național din Timișoara pentru o perioadă de 35 de ani, în vederea transformării ei în sală de spectacole.

  • CONTACT